Kontakt

Dane teleadresowe

Financial Assets Management Group S.A.
ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101
02-627 Warszawa, Polska.

tel.: + 48 22 116 66 66
fax: + 48 22 397 35 99

internet: www.famgsa.pl
e-mail: info@famgsa.pl  

Podstawowe dane rejestrowe

NIP 526 27 25 362
REGON 015529329
KRS 0000320565

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 31.616.102 zł (opłacony w całości)