Bartłomiej Gajecki

Prezes Zarządu

Pan Bartłomiej Gajecki, ur. 1977 r., posiada wykształcenie wyższe, studiował na Politechnice Częstochowskiej Wydział Zarządzania, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Ukończył również studia MBA na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pan Bartłomiej Gajecki, posiada szerokie doświadczenie biznesowe, w tym 15 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych i menadżerskich, w zakresie zarządzania finansami oraz nadzorowania i zarządzania spółkami branży usługowej, finansowej i produkcyjnej. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach m.in. TelePolska Sp. z o.o. oraz Teltraffic Sp. z o.o., działających w branży telekomunikacyjnej. W przeszłości Pan Bartłomiej Gajecki związany był z Grupą Kapitałową YAWAL oraz Grupą Kapitałową PAGED, gdzie pełnił funkcję m.in. CFO / IR Manager w YAWAL SA oraz CFO w PAGED-WEFEM SA. W latach 2003-2006 był Prezesem FON SA.