Raporty bieżące, 2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Nr ESPI 24/2020, 22 lipiec 2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2020 r. niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego sporządzonego za okres pierwszego kwartału 2020 r.

Data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku ustalona była na dzień 24 lipca 2020 r.

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał na dzień 31 lipca 2020 r.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu