Rada Nadzorcza

Arkadiusz Stryja – Członek Rady Nadzorczej 
Adwokat oraz doradca podatkowy. Partner w Kancelarii Adwokackiej EBC Solicitors Arkadiusz Stryja Sp.k. Ekspert w zakresie prawa handlowego, pocztowego oraz transportowego. Szef działu prawnego w Oce-Poland Ltd. Sp. z o.o. w Warszawie, były szef działu prawnego w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie (UPS Polska sp. z o.o.). Jest autorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych i akredytywy bankowej. Uczestniczył również w licznych projektach inwestycyjnych.

Pan Arkadiusz Stryja nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Arkadiusz Stryja poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Justyna Budzyńska - Członek Rady Nadzorczej
Pani Justyna Budzyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Pani Justyna Budzyńska – aplikant radcowski w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy, zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wcześniej pracowała w Profes Lex s.c. w Gliwicach, gdzie zajmowała się obszarem windykacji.
W latach 2011-2013 była kontrolerem jakości w Resident Engeenering Service w Gliwicach. W 2011 roku była pracownikiem biurowym w Exact Systems w Gliwicach.

Pani Justyna Budzyńska nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich spólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna Budzyńska poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Katarzyna Dziki - powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25.X.2017 r.
Pani Katarzyna Dziki ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: filologia ekonomiczna i Public Relations, reklama, komunikacja wizerunkowa. Pani Katarzyna Dziki jest wspólnikiem w spółce pod firmą ICON GROUP Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Marketingu w Kancelarii Stryja § Wspólnicy, zajmuje się działalnością marketingową.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka
Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Arkadiusz Sugiera
Pan Arkadiusz Norbert Sugier jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2001 roku uzyskał kwalifikacje międzynarodowego biegłego rewidenta przyznane przez Association of Chartered Certified. Od 2002 posiada kwalifikacje biegłego rewidenta uznawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki (CPA – Certified Public Accountant), a także certyfikat wydawany przez Ministerstwo Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pan Arkadiusz Sugier zajmował następujące stanowiska:

 • wrzesień 1996 – sierpień 1998 – Procter and Gamble Operations Polska, Poznań – Przedstawiciel Handlowy;
 • wrzesień 1998 – sierpień 1999 – PricewaterhouseCoopers, Dział Audyt i Doradztwo Księgowe, Poznań – Asystent;
 • wrzesień 1999 – marzec 2003 – PricewaterhouseCoopers, Dział Audyt i Doradztwo Księgowe – Telekomunikacja, Informacja, Media i Rozrywka, Warszawa – stanowiska od starszego asystenta do młodszego menedżera;
 • kwiecień 2003 –  kwiecień 2004 – PTK Centertel Sp. z o.o., Warszawa –Koordynator zespołu ds. sprawozdawczości finansowej;
 • lipiec 2004 – wrzesień 2006 – G4S, Warszawa – Zastępca dyrektora finansowego (lipiec 2004 – styczeń 2006), członek zarządu (luty 2006 – wrzesień 2006);
 • luty 2006 – sierpień 2007 GroupM, część WPP plc, Warszawa – Dyrektor finansowy;
 • wrzesień 2007 – marzec 2009 – MultiBank, Spectrum Finance, Moskwa – Członek zespołu projektowego;
 • kwiecień 2009 – sierpień 2009 – Prywatny inwestor;
 • wrzesień 2009 – lipiec 2010 – CenterNet S.A., Warszawa – Dyrektor finansowy, od listopada 2009 – prezes zarządu oraz udziałowiec (od grudnia 2010 roku, w okresie sierpień 2010 – listopad 2010 współpracownik spółki);
 • październik 2011 – czerwiec 2014 – Fundacja na rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych, Warszawa – Wiceprezes zarządu;
 • lipiec 2015 – czerwiec 2017 – WinVentures, Warszawa – Dyrektor Inwestycyjny;
 • kwiecień 2015 – lipiec 2017 – Dom Maklerski W Investments S.A., Warszawa – Członek Rady Nadzorczej.


Pan Arkadiusz Sugier nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Arkadiusz Sugier poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.