Rada Nadzorcza

Arkadiusz Stryja – Członek Rady Nadzorczej 
Adwokat oraz doradca podatkowy. Partner w Kancelarii Adwokackiej EBC Solicitors Arkadiusz Stryja Sp.k. Ekspert w zakresie prawa handlowego, pocztowego oraz transportowego. Szef działu prawnego w Oce-Poland Ltd. Sp. z o.o. w Warszawie, były szef działu prawnego w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie (UPS Polska sp. z o.o.). Jest autorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych i akredytywy bankowej. Uczestniczył również w licznych projektach inwestycyjnych.

Pan Arkadiusz Stryja nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Arkadiusz Stryja poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Katarzyna Dziki - powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25.X.2017 r.

Pani Katarzyna Dziki ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: filologia ekonomiczna i Public Relations, reklama, komunikacja wizerunkowa. Pani Katarzyna Dziki jest wspólnikiem w spółce pod firmą ICON GROUP Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Marketingu w Kancelarii Stryja § Wspólnicy, zajmuje się działalnością marketingową.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka
Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Bartłomiej Sergiusz Gajecki

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki w latach 2015-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, zaś w latach 2017-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pełnił także funkcję prokurenta Spółki oraz funkcje w organach zarządzających w spółkach dawnej grupy kapitałowej Spółki.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił także funkcje w:

- BMT SPORT sp. z o.o. – stanowisko: Prezes Zarządu;

- YAWAL S.A. – stanowisko: Główny Specjalista d.s. Finansowych;

- Investor Relationship Manager GAMMA sp. z o.o. – stanowisko: Prezes Zarządu;

- PAGED – WEFEM S.A. – stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy;

- FON S.A. – stanowisko: Prezes Zarządu.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe: 

- Politechnika Częstochowska – studia magisterskie na Wydziale Zarządzania;

- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – podyplomowe studia MBA.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.