O firmie

Financial Assets Management Group S.A. jest spółką, której podstawowym przedmiotem działalności jest:

  • zarządzanie spółkami w ramach kontraktów o zarządzanie,
  • kreowanie oraz zarządzanie ich ofertą jako całości (dla grupy spółek),
  • planowanie i realizacja strategii (także dla grupy spółek),
  • organizacja finansowania rozwojowych projektów,
  • nadzór nad realizowanymi inwestycjami.


Na przychody Financial Assets Management Group S.A. składają się opłaty za zarządzanie, uwzględniające koszty aktualnie realizowanych projektów na rzecz obsługiwanych klientów i spółek.

Od 7 lipca 2014 roku Spółka notowana jest na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: FMG) po przenosinach z rynku alternatywnego NewConnect oraz przeprowadzeniu publicznej oferty akcji serii E. Wcześniej Spółka od 2 grudnia 2009 roku notowana była na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.