Akcjonariat

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiWartość nominalna akcji (zł)Udział procentowy
1 Wheel Finance S.A. 44 130 8 517 090 26,94%
2 Al Awael Investments Limited 36 269 6 999 917 22,14%
3 Baltic Bridge S.A. 31 579 6 094 747 19,28%
4 Pozostali 51 836 10 004 348 31,64%

* Stan na dzień 31.12.2018 r.